Móc điện thoại khắc chữ lên hạt gạo

Sản Phẩm móc điện thoại khắc chữ lên hạt gạo

Những bình chứa đẹp khi khắc chữ lên hạt gạo, hạt gạo sau khi được khắc chữ lên được để vào những bình pha lê chứa những hình ảnh hoặc thông điệp yêu thương. Sau đó chúng ta có thể sử dụng bình chưa đó móc lên móc điện thoại , móc khóa... để làm móc treo điện thoại, hay móc chìu khóa, móc túi xách... thật tuyệt vời.