Dây chuyền khắc chữ hạt gạo

Dây chuyền khắc chữ hạt gạo dùng chữ khắc lên hạt gạo nhằm thay lời yêu thương gửi đến người thân yêu

Những bình chứa đẹp khi khắc chữ lên hạt gạo, hạt gạo sau khi được khắc chữ lên được để vào những bình pha lê chứa những hình ảnh hoặc thông điệp yêu thương