Bình chứa hạt gạo dạ quang

Bình chứa hạt gạo dạ quang, binh chua hat gao da quang

Bình chứa hạt gạo dạ quang trong bóng đêm huyền diệu phát ra những ánh sáng với các mẫu khác nhau của bình chứa, tạo không gian lãng mạn và thú vị